top of page

Čestné členství

Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se výrazně zasloužila o rozvoj oblasti krizové pomoci, souhlasí se stanovami Spolku a jejíž přijetí je navrženo kterýmkoli členem APKP a následně schváleno Výborem Spolku.

Nominační formuláře ke stažení zde.

bottom of page