top of page

Členství v APKP

APKP nabízí svým členům prostor pro sdílení, diskuzi, vzdělávání a práci na konstruktivních řešeních problémů z oblasti krizové pomoci. Pracovní skupiny zabývající se různými tématy z oblasti krizové pomoci i fungování APKP,  jsou otevřené pro všechny zájemce, kteří se chtějí přidat. V současné době pracují na svých prvních projektech např. skupiny pro oblast Legislativy    a metodiky krizové pomoci, Vzdělávání, Síťování, PR a komunikaci, Strategii APKP , Financování APKP. Členové Asociace mohou využívat nabídku vzdělávání v rámci APKP a zároveň nabízet své vlastní vzdělávání. Také mohou požádat o metodickou podporu ohledně poskytování krizové pomoci, kterou poskytují členské organizace. Chceme zvyšovat kvalitu krizové intervence poskytované v České republice a věříme, že: „Spolu pomůžeme víc.“      

Jak se stát členem APKP

Asociace poskytovatelů krizové pomoci má tři druhy členství. Řádné, čestné a podporující.

Členem se mohou stát subjekty, které chtějí přispívat k naplnění účelu, poslání, cílů a činnosti APKP         a souhlasí se stanovami APKP. K řádnému členství právnických i fyzických osob je potřeba vyplnit přihlášky (ke stažení zde), pro nominace na čestné členy a podporující členy nominační formuláře (ke stažení zde). 

Žádost o členství i nominace schvaluje Výbor. Po schválení žádosti nový řádný člen zaplatí členský příspěvek. Platba příspěvku je podmínkou členství   v Asociaci. Pokyny pro platbu rozesílá manažerka APKP (asociacepkp@gmail.com). 

 

Členský příspěvek

Řádnými členy se mohou stát jen osoby, které k tomu navíc řádně uhradí členský příspěvek.

Pro rok 2022 je členský příspěvek stanoven ve výši:

fyzické osoby 900 Kč

studenti do 26 let 400 Kč

právnické osoby 1800 Kč (900 Kč za pololetí)

Pokud se zájemce o členství přihlásí a členství se uskuteční do 30. června roku 2022, platí plnou částku příspěvku. Pokud se členství uskuteční po 30. červnu 2022, zaplatí 50% částky (450 Kč,  200 Kč,          900 Kč).  

 

Platba příspěvku jako podmínka řádného členství je popsána ve Stanovách APKP (ke stažení zde), Konkrétní výše příspěvku pro rok 2022 byla odhlasována per rollam dne 7. 12. 2021.

bottom of page