top of page

Poslání APKP

 

Podporovat spolupráci a rozvoj v oblasti krizové pomoci v ČR.

Cíle APKP

 

1. Být respektovanou a odbornou organizací.

2. Kultivovat a ovlivňovat dění v oblasti krizové pomoci jak směrem ke svým členům, tak i směrem ke státním orgánům a institucím a odborné i laické veřejnosti.

3. Reprezentovat krizovou pomoc v České republice i na mezinárodní úrovni.

4. Podporovat meziresortní spolupráci v oblasti krizové pomoci.

 

K naplnění svého účelu, poslání a cílů stanovených výše, provozuje APKP zejména tyto činnosti:

1. APKP sleduje úroveň krizové pomoci v ČR a podporuje zvyšování její kvality.

2. APKP podává koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům, státní správě, samosprávě a dalším subjektům.

3. APKP rozšiřuje povědomí o krizové pomoci v ČR.

4. APKP podporuje sdílení dobré praxe v oblasti krizové pomoci v ČR i v zahraničí.

Vznik APKP

 

Asociace poskytovatelů krizové pomoci  (dále jen APKP) vznikla na základě potřeby existence zaštiťující organizace poskytovatelů krizové pomoci. Ti se každodenně potýkají s obtížemi přeplněných kapacit, nedostatečného financování a podpory.  Mezi laickou i odbornou veřejností také chybí informace ohledně krizové intervence.  Proto se v březnu 2018 sešla poprvé pracovní skupina složená ze zakládajících členů této asociace, kde byly formulovány nejdůležitější potřeby    a cíle. Od té doby se po mnoha schůzkách podařilo v lednu 2019 založit  spolek  Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s.. Předsedkyní byla zvolena PhDr. Hana Šilhánová.

 

Zakládajícími členy APKP jsou organizace z celé České republiky: Nadace rozvoje občanské společnosti, Spirála, Ústecký kraj, z. s.,  Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú., Linka bezpečí, z. s., Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (Diakonie Západ), DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú., Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú., Nomia, z. ú., Most k naději, z. s., Portus Prachatice, o. p. s., SPONDEA, o. p. s., Povídej, z. s. a Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s..

bottom of page