top of page

Partneři APKP

capld.png

ČAPLD je etablovanou organizací profesionálů s cílem sdružovat pracovníky linek důvěry v ČR. Aktuálně je členem Asociace 26 pracovišť linek.

V rámci Asociace jsou realizovány aktivity:

  • setkávání členské základny

  • vzájemná výměna zkušeností a sdílení

  • diskuse nad aktuálními tématy uživatelů služby

  • vzdělávání pracovníků

  • tvorba návrhů a postupů směrem k veřejnosti

  • řešení metodických, etických, zákonných či provozních otázek

Klademe si za cíl: 

  • zajistit poskytování kvalitní odborné služby

  • získat povědomí veřejnosti o našich službách

  • ovlivňovat zákony v oblasti sociálních služeb

Reagujeme na aktuální komunikační trendy ve společnosti v ČR, proto máme zavedenou síť odborných pracovišť, které poskytují krizovou pomoc formou telefonického kontaktu, emailu, skypu a chatu. 

Jednotlivé linky rozdělené dle krajů najdete na www.capld.cz

stažený soubor.png

Asociace pracovníků intervenčních center je spolkem, který sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenčního centra určenou osobám ohroženým domácím násilím. Poslání asociace je zastupovat zájmy svých členů a napomáhat jejich spolupráci při rozvíjení poskytovaných služeb. Asociace vznikla v roce 2008.

http://www.domaci-nasili.cz/

bottom of page