top of page

Společné stanovisko členů Asociace poskytovatelů krizové pomoci k situaci ukrajinských občanů v České republice

My, krizoví interventi, sociální pracovníci, členové Asociace poskytovatelů krizové pomoci, vyjadřujeme solidaritu s ukrajinským lidem, a neváháme se zapojit do pomoci matkám s dětmi, mladistvým, seniorům a všem dalším občanům, kteří hledají bezpečí před válkou v České republice.

Hlásíme se k hodnotám lidské důstojnosti, solidarity a lidských práv. Odmítáme projevy nevraživosti a nepřátelství nebo diskriminace jakékoli národnosti.

 

Tento dokument obsahuje možnosti naší pomoci, kterou aktuálně nabízíme.

 

Za členy Asociace poskytovatelů krizové pomoci

Bc. Zuzana Lešková

Celý dokument s nabídkou pomoci

 

Kontakt pro média

předsedkyně APKP Bc. Zuzana Lešková,

telefon: +420 737 134 490,

e-mail: asociacepkp@gmail.com

Logo

zde ke stažení

 

 

 

 

Tiskové zprávy

bottom of page