top of page

Podporující členství

Podporujícím členem Spolku se může stát právnická i fyzická osoba, která finančně či jinak podporuje činnost Spolku, která souhlasí se stanovami Spolku a jejíž přijetí je navrženo kterýmkoli členem APKP a následně schváleno Výborem Spolku. zde.

bottom of page