top of page

Vzdělávání

Zvládání obtížných situací, Praktická krizová intervence a další kurzy Modré linky!

Celou nabídku kurzů spolu s odkazem na přihlášení hledejte na jejich webu.

 

Členové Asociace mohou s výhodami (většinou slevami na platbách) využívat vzdělávání v rámci APKP. Jde o účast na kurzech, seminářích nebo recipročních stážích, supervize, atd.. Členské organizace zároveň mohou nabídnout své vlastní vzdělávání ostatním členům  a propagovat je na webu APKP.

Vzdělávání na podporu neziskových organizací

Výcviky a dlouhodobější kurzy krizové intervence

Ostatní kurzy související s krizovou intervencí

Ostatní služby

Stáže

bottom of page