Vzdělávání

Volná místa v kurzu Domácí násilí - úvod do problematiky

Online kurz 6. 5. 

Více čtěte v novinkách!

Členové Asociace mohou s výhodami (většinou slevami na platbách) využívat vzdělávání v rámci APKP. Jde o účast na kurzech, seminářích nebo recipročních stážích, supervize, atd.. Členské organizace zároveň mohou nabídnout své vlastní vzdělávání ostatním členům  a propagovat je na webu APKP.

Vzdělávání na podporu neziskových organizací

Výcviky a dlouhodobější kurzy krizové intervence

Ostatní kurzy související s krizovou intervencí

Ostatní služby

Stáže