top of page

Orgány Asociace

Orgány Asociace poskytovatelů krizové pomoci jsou Výbor, Shromáždění a Kontrolní komise. Výbor je nejvyšším a zároveň statutárním orgánem APKP, Kontrolní komise je jejím kontrolním orgánem a Shromáždění je fórum pro diskusi o záležitostech Asociace, kde dostávají prostor všichni členové. Mohou zde vznášet podněty a stížnosti, o kterých následně rozhoduje Výbor, popřípadě Kontrolní komise, pokud spadají do její působnosti.

O koordinaci procesů v rámci APKP, administrativu a komunikaci související se zájemci o členství a novými členy, zajišťuje manažerka APKP. 

Zuzka_foto.png

Bc. Zuzana Lešková, předsedkyně Výboru APKP

Spirála, Ústecký kraj

V sociální oblasti působí již 19 let a má stejně dlouhou profesní zkušenost ze zdravotnictví. Vystudovala  bakalářský obor sociální politika a sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem. Spolupodílela se na založení zapsaného spolku Spirála, Ústecký kraj, z.s., a v Centru krizové intervence pracuje na pozici vedoucí zařízení. Podílí se na projektu Zdravá rodina. Je manažerkou koordinační skupiny Statutárního města Ústí nad Labem pro oblast péče o osoby v přechodné krizi a nouzi. Působí také jako lektorka. 

E-mail: vedouci.cki@spirala-ul.cz 

Jiřina Venclíčková.jpg

Bc. Jiřina Venclíčková, místopředsedkyně Výboru APKP

Most k naději

 

Absolventka bakalářské programu sociální práce Technické univerzity v Liberci. V krizových službách v Mostu k naději, z. s., pracuje od r. 2001, zpočátku na pozici sociálního pracovníka – krizového interventa, později na pozici vedoucí Linky duševní tísně a vedoucí Krizové poradny Most.Je členkou výboru České asociace pracovníků linek důvěry.  Aktivně spolupracuje v rámci komunitního plánování města Most a podílí se na strategickém plánování Ústeckého kraje.

E-mail: ldt.most@seznam.cz 

dana-kaderabkova-1.jpg

Bc. Dana Kadeřábková, manažerka APKP

 

Domovskou organizací je Spirála z.s. Ústecký kraj, spolupodílela se na jeho vzniku. Má zkušenosti s výkonem krizové pomoci v ambulanci, na lince i v terénu. Vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na UJEP v Ústí nad Labem. Je koordinátorkou projektu Začít znovu, je členkou koordinační skupiny pro oblast péče o osoby sociálně vyloučené Statutárního města Ústí nad Labem.  

E- mail : asociacepkp@gmail.com

Dušková.JPG

PhDr. Zora Dušková, členka Výboru

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

 

Absolvovala jednooborovou psychologii na FF UK Praha. Od roku 2000 stojí v čele DKC, kde působí také jako krizový intervent, klinický psycholog a psychoterapeut. Její odborná praxe zahrnuje také 10 let práce na pozici konzultanta Linky důvěry DKC. Vedle přímé práce s klienty se věnuje problematice syn CAN. Působí    ve Výboru pro práva dítěte Rady Vlády pro lidská práva i v dalších pracovních skupinách, které se věnují ochraně práv dětí a ochraně práv nezletilých obětí trestných činů.

E-mail: duskova@ditekrize.cz

Iva_Volfová.jpg
Bubeník1.JPG
Linka bezpečí_Lucie Zelenková.jpg

Mgr. Iva Volfová, členka Výboru

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji

 

Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala např. kurzy Základní krizová intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem. 

E-mail: reditelka@ditevkrizi.cz 

Bc. Petra Dolečková, DiS., členka Výboru

SPONDEA

 

Vedoucí sociální služby Krizová pomoc v organizaci SPONDEA, z.ú., sociální pracovnice a krizová interventka. Vede tým pracovníků, působí v přímé práci s klienty. Studovala obor sociální práce a sociální pedagogika. V sociálních službách působí od roku 2001.

E-mail: doleckova@spondea.cz 

Mgr. Miroslav Bubeník, kontrolor, člen Kontrolní komise

Nomia

 

Je ředitel NOMIA, z. ú., současně vedoucí psychoterapeutického týmu a psychoterapeut Poradny pro oběti násilí a Dětského krizového centra. Vede praxe studentů Univerzity Hradec Králové.

E-mail: miroslav.bubenik@nomiahk.cz 

Mgr. Lucie Zelenková, členka Kontrolní komise

Linka bezpečí

 

Na Lince bezpečí, z.s., pracuje s přestávkami od roku 2002. Pracovala také s dospělými lidmi s mentálním postižením nebo      v diagnostickém ústavu pro děti – cizince. Od roku 2015 je sociální pracovnicí Linky bezpečí, z.s.. Mimo jiné hlídá kvalitu hovorů na lince nebo ve spolupráci s kolegy vytváří metodiku. Za Linku se zapojuje do mezioborové spolupráce, odpovídá na dotazy dětí  v e-mailové poradně a občas si s nimi i telefonuje. Je i lektorka.

 

E-mail: l.zelenkova@linkabezpeci.cz 

Mgr. Jaroslava Chaloupková, členka Výboru,

ACORUS, z. ú.

 

Od roku 2012 pracuje v nestátní neziskové organizaci ACORUS, která  poskytuje komplexní odbornou víceúrovňovou pomoc obětem domácího násilí jako terapeutka a lektorka vzdělávacích programů. Od roku 2016 působí na pozici ředitelky organizace. Jako supervizorka pro pomáhající profesionály působí v celé řadě sociálně zdravotních služeb. Je členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů a spolupracuje i v dalších pracovních skupinách, které se zabývají řešením nepříznivých sociálních situací vybraných cílových skupin.

E-mail: jaroslava.chaloupkova@acorus.cz 

Dominika Kemrová, DiS., Dům tří přání, z. ú.

 

Vystudovala VOŠ sociálně právní v Praze, obor sociální práce. Již v průběhu studia začala spolupracovat s neziskovou organizací Pyramidas a prováděla primární prevenci na II. stupni ZŠ. Po studiu pracovala 5 let na jednom z pražských OSPODů. K tomu se podílela na vzniku centra primární prevence organizace Drop In, kde tvořila programy pro děti a školila lektory. Následně působila v nestátní organizaci Dům tří přání, konkrétně v centru Krizové pomoci dětem Šestka, jako vedoucí pracovník. 

Aktuálně jen na mateřské dovolené, kdy příležitostně pracuje a dále se vzdělává.

E-mail: slezakova.domca@gmail.com

bottom of page