top of page

Stanovy

Spolek Asociace poskytovatelů krizové pomoci vznikl 22. ledna 2019, kdy byl zapsán do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze pod s. z. L 71465. Identifikační číslo spolku je 078 17 631.

Účel: Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s. působí ve prospěch svých členů, podporuje jejich spolupráci, reprezentuje je na veřejnosti a prosazuje a hájí společné zájmy svých členů.

 

Stanovy ke stažení:  

 

 

Členství

Asociace poskytovatelů krizové pomoci má tři druhy členství. Řádné, čestné a podporující.

Členem se mohou stát subjekty, které chtějí přispívat k naplnění účelu, poslání, cílů a činnosti APKP a souhlasí se stanovami APKP.

K řádnému členství právnických i fyzických osob je potřeba vyplnit přihlášky, pro nominace na čestné členy a podporující členy nominační formuláře.

 

Metodika přijímání členů ke stažení:

Přihlášky a nominace ke stažení:

 

 

Platba příspěvků

Řádnými členy se mohou stát jen osoby, které k tomu navíc řádně uhradí členský příspěvek.

Pro rok 2022 je členský příspěvek stanoven ve výši:

fyzické osoby 900 Kč

studenti do 26 let 400 Kč

právnické osoby 1800 Kč (900 Kč za pololetí)

Výbor hlasoval per rollam 7. 12. 2021.

Pokud se zájemce o členství přihlásí a členství se uskuteční do 30. června roku 2022, platí plnou částku příspěvku. Pokud se členství uskuteční po 30.červnu 2022, zaplatí 50% částky (450 Kč,  200 Kč, 900 Kč).  

Zápis z jednání APKP 7. 12. 2021

bottom of page