Stanovy

Spolek Asociace poskytovatelů krizové pomoci vznikl 22. ledna 2019, kdy byl zapsán do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze pod s. z. L 71465. Identifikační číslo spolku je 078 17 631.

Účel: Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s. působí ve prospěch svých členů, podporuje jejich spolupráci, reprezentuje je na veřejnosti a prosazuje a hájí společné zájmy svých členů.

 

Stanovy ke stažení:  

 

 

Členství

Asociace poskytovatelů krizové pomoci má tři druhy členství. Řádné, čestné a podporující.

Členem se mohou stát subjekty, které chtějí přispívat k naplnění účelu, poslání, cílů a činnosti APKP a souhlasí se stanovami APKP.

K řádnému členství právnických i fyzických osob je potřeba vyplnit přihlášky, pro nominace na čestné členy a podporující členy nominační formuláře.

 

Metodika přijímání členů ke stažení:

Přihlášky a nominace ke stažení:

 

 

 

 

Platba příspěvků

Přihlášky a nominace najdete zde ke stažení.  

Řádnými členy se mohou stát jen osoby, které k tomu navíc řádně uhradí členský příspěvek.

Pro rok 2019 je členský příspěvek stanoven ve výši:

fyzické osoby 900 Kč (75 Kč / měsíc)

studenti do 26 let 400 Kč

právnické osoby 1800 Kč ( 150 Kč / měsíc)

Výše příspěvku se poměrně krátí dle kalendářního měsíce, kdy řádný člen v roce 2019 podal přihlášku do APKP.

 

 Zápis z jednání Výboru a Kontrolní komise 9. 1. 2019, kde je uvedena

odhlasovaná výše příspěvku

pro rok 2019, najdete ke stažení: 

Kontaktujte nás

Adresa

© Copyright 2019 by APKP. Vytvořeno na Wix.com

Tel: +420 606 885 821

Email: asociacepkp@gmail.com

APKP

Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now